22. januar markerte vi verdens viktigste toåring. Da FNs forbudstraktat mot atomvåpen fyller 2 år, som trådte i kraft 22.01.21. 91 stater har signert forbudet som gjelder alle former for tilknytning til atomvåpen: produksjon, salg og lagring. Det mener at et flertall av verdens stater anser det som uakseptabelt ogContinue Reading

Vi må våge å snakke om fred

Å snakke om fred i Ukraina i dag er upopulært (ellers hvordan kan de enorme globale militærutgiftene rettferdiggjøres), vanskelig (nesten alle rapporter om krigens årsaker og situasjonen ved fronten er subjektive), og til og med farlig (man blir fort stemplet som Putin-tilhenger). Men vi må våge å snakke om fred!Continue Reading