Baltops för femtionde gången!

Den årligen återkommande större marinövningen Baltic Operations, idag väl mer känd under det kortare och mer använda Baltops, genomförs i år för femtionde gången.

Deltagande styrkor kommer från inte mindre än 16 Natoländer: Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Italien, Kanada, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien, Storbritannien, Turkiet, Tyskland och USA. Samt partnerskap för fred-länderna Sverige och Finland.

Något decimerat men fortfarande rejält. Totalt omfattas omkring 4 000 personer, ett 40-tal fartyg och båtar och cirka 60 flygplan. Sverige deltar enligt uppgift med en Visbykorvett, en ubåt samt personal från Marinbasen och Sjöstridsskolan.

Som vanligt fokuserar man brett på, och kombinerar, övningsmoment för att stärka bl a interoperabilitet och taktik, som luftförsvar, ubåtsjakt, ytstrid, minröjning, ubåtsoperationer och landstigning, i två huvuddelar som utspelas i Skagerrak samt södra och sydöstra delarna av Östersjön med amfibiska-/landoperationer den här gången i Tyskland, Polen och Baltikum.

Marinövningen Baltops börjar den 6 juni, eller den 7:e (både Försvarsmakten och officiella Natokällor har använt sig av båda datumen, det är möjligen ett samlande dygn i början som ibland räknas med). Hur som helst pågår sedan övandet till havs och kustnära i nästan två veckor t o m den 18 juni.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.