Det svensk-brittiska vaccinet

Danmark slutar använda Astra Zenecas vaccin

Danmark slutar använda Astra Zenecas vaccin på grund av risken för allvarlig biverkning med blodpropp. De som har fått en första dos kommer nu att erbjudas ett annat vaccin för dos två.

Det svensk-brittiska vaccinet är omdiskuterat och har utretts efter att flera länder rapporterat om en allvarlig form av blodpropp i kombination med ett lågt antal blodplättar hos personer som fått vaccinet.

På onsdagen meddelade danska myndigheter att man inte längre kommer att använda Astra Zenecas vaccin på grund av risken för den allvarliga biverkningen. Man uppskattar att cirka 1 på 40.000 riskerar att drabbas efter att ha injicerats med AstraZeneca-vaccinen.

– Men talet kan vara såväl lägre som högre, säger Søren Brostrøm, direktör vid Sundhedsstyrelsen på en pressträff.

Beslutet innebär att Danmark ändrar sitt vaccinmål och att alla över 50 år nu ska erbjudas vaccin senast den sista veckan i juni. En försening med tre veckor.

De cirka 149.000 personer som har fått en första dos av Astravaccinet kommer att erbjudas ett annat vaccin för den andra dosen, enligt Sundhedsstyrelsen. Danmark har avtal med Astra Zeneca om 1,9 miljoner doser av vaccinen mot coronaviruset som nu kasseras.

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har i sin utredning kunnat konstatera att det rör sig om en trolig koppling mellan Astravaccinet och koagulationsrubbningen. Men nyttan med vaccinet överskrider risken och EMA rekommenderar en fortsatt användning.

När man massvaccinerar är det viktigt med en hög tilltro och tillit till vaccinen

Varken danska Sundhedsstyrelsen eller Lægemiddelstyrelsen (danska Läkemedelsverket) går emot EMA:s bedömning men väljer ändå att sluta använda det. Ett skäl är att det handlar om tillit.

När man massvaccinerar är det viktigt med en hög tilltro och tillit till vaccinen, säger Søren Brostrøm som dock inte utesluter att man kan börja använda Astravaccinet igen.

I dagsläget har två fall av den ovanliga blodproppen inrapporterats till Danmark, varav en dansk kvinna i 60-årsåldern har avlidit.

Chefen för på Lægemiddelstyrelsen Tanja Erichsen säger att Danmark blir första landet i världen att helt slopa Astravaccinet.

Enligt Tanja Erichsen går det inte att peka ut kvinnor under 60 år som en speciell riskgrupp för att få den sällsynta koagulationsrubbningen trots att det hittills är mestadels kvinnor som drabbats. Där behövs mer data.

Hon understryker att det är viktigt att korrekt information om biverkningar rapporteras så att ett vaccin inte tas bort från marknaden på fel grunder.

– Omvänt finns det en risk att vi inte hittar något och därmed inte tar upp de frågor vi behöver, eftersom vi saknar kunskapen för att se den kopplingen, säger hon.

Flera europeiska länder har stoppat Astra Zenecas vaccin tills vidare eller slutat att ge det till yngre personer. I Sverige är rekommendationen att Astra Zenecas vaccin endast ska användas på personer 65 år eller äldre.

Onsdagens besked från de danska myndigheterna ändrar inte Folkhälsomyndigheten inställning om Astra-vaccinet, uppger myndigheten i ett uttalande. Men det kommer ett nytt besked inom kort.

På tisdagen pausade USA leveranserna med Johnson & Johnsons vaccin till Europa efter sex misstänkta fall av den sällsynta biverkningen. En av de drabbade kvinnorna har avlidit.

Danmark har fått en första leverans av det amerikanska vaccinet men avvaktar i väntan på besked från utredning.

Vi avvaktar nu EMA:s utredning och även information från USA, innan vi kan ta ställning till rekommendationerna i Sverige för Janssens vaccin

Även Sverige har fått 31.000 doser av Johnson & Johnsons vaccin, som kallas Janssen i Europa, men inga har distribuerats för vaccination.

”Vi avvaktar nu EMA:s utredning och även information från USA, innan vi kan ta ställning till rekommendationerna i Sverige för Janssens vaccin. Fram till dess är rekommendationen att inte använda vaccindoserna”, säger statsepidemiolog Anders Tegnell i ett uttalande.

I dagsläget kan Folkhälsomyndigheten inte ge någon exakt prognos för när beskedet om Janssens vaccin kommer.

Det kom även uppgifter i tidningen La Stampa om att EU-kommissionen inte förlänger sina avtal om vaccinleveranser med Astra Zeneca och Johnson & Johnson för nästa år. EU-kommissionen ska i stället satsa på vaccin med mRNA-tekniken, som Pfizers och Modernas vaccin bygger på. Astra Zenecas och Janssens vaccin är vektorsvaccin.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.