Ikke aktuelt å utestenge russiske fiskefartøy fra norsk sone

Det er helt grunnleggende for norske interesser å ta vare på fiskerisamarbeidet med Russland, mener fiskeriminister Bjørnar Skjæran.

– Det er ikke aktuelt å stenge russiske fiskefartøy ute av norsk økonomisk sone.

Det skriver fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en e-post til NRK.

Storbritannia har stengt havnene for russiske fartøy. EU vurderer å gjøre det samme.

Det kan få alvorlige konsekvenser for torsken dersom Norge følger etter, advarer flere.

– Det er store verdier som står på spill, uttalte Øystein Hage til NRK i forrige uke. Han er ansvarlig redaktør i Fiskeribladet.

Vil ikke utestenge fiskefartøy

Nå er fiskeriministeren tydelig i sin sak. Russiske fiskefartøy vil ikke utestenges fra Norge.

Hva som skjer med øvrige fartøyer, er ikke avklart.

– EU vurderer sanksjoner som rammer russiske fartøyers anløp til EU-havner. Det gjøres tilsvarende vurderinger i Norge, skriver Skjæran.

I dag fordeler Norge og Russland torskekvotene omtrent på midten. Russiske båter har tilgang til å fiske i norske farvann.

Sammen har landene klart å forvalte torskestammen. På den måten har begge land kunnet høste av verdiene bærekraftig.

Sergej Sennikov er talsperson for Russlands største fiskeriselskap. Han har vært tydelig på at en havnenekt på lang sikt vil være ødeleggende for samarbeidet.

Sennikov mener det vil kunne sette ressursene i Barentshavet og Norskehavet i stor fare.

– I korte trekk betyr det at norske og russiske fiskere sitter i en båt og ingen av oss vil brenne båten, har han tidligere uttalt til NRK.

Kan ikke forby fiskefartøy

Skjæran mener at det er grunnleggende for norske interesser å ta vare på fiskerisamarbeidet.

Dermed skal Norge fortsette samarbeidet med Russland innenfor både fiskeri og fiskeriforskning.

Han er også tydelig på at det ikke er mulig å gjøre endringer i avtalene som allerede ligger der.

– Det er ikke hjemmel i fiskeriregelverket til å forby landinger fra russiske fiskefartøy ut fra utenrikspolitiske hensyn.

– Selv om vi står i en vanskelig situasjon nå, deler vi fortsatt Barentshavet med Russland. Vi får ikke en forsvarlig forvaltning av bestandene uten samarbeid.

Det at regjeringen åpner for russiske fiskefartøy, betyr ikke at øvrige sanksjoner ikke vil følges opp.

– Norges linje har vært å samarbeide med EU og Nato, og slutte opp om EUs restriktive tiltak mot Russland. Vi er nå i ferd med å innføre en historisk stor pakke med tiltak, skriver Skjæran.

Mandag møtte han sjømatnæringen og den maritime næringen.

– Jeg opplevde at samtlige deltakere på møtet fullt og helt støtter opp om regjeringens linje og de norske sanksjonene.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.