Korona-aika on uuvuttanut sairaanhoitajat – puolet harkitsee alan vaihtamista

Koronaepidemia on kiihdyttänyt sairaanhoitajien alanvaihtohaluja. Puolet sairaanhoitajista kertoo miettineensä alan vaihtamista koronakriisin aikana. Asiaa on selvittänyt Sairaanhoitajaliitto (siirryt toiseen palveluun), jonka kyselyyn vastasi alkusyksystä yli 2 300 sairaanhoitajaa.

Alanvaihtoa on miettinyt kolmannes jo aiemminkin, mutta kevään ja kesän tilanne on siis nostanut vaihtohaluja reippaasti.

Lisäksi vastaajista 40 prosenttia ilmoitti olevansa uupunut tai erittäin uupunut kevään ja kesän jälkeen. Toiset 40 prosenttia koki olevansa ajoittain uupunut.

Suurin osa, 73 prosenttia vastaajista, ei ollut uupunut ennen koronapandemiaa. Reilu neljännes, 27 prosenttia, taas oli uupunut jo ennen pandemiakevättä.

Uupumusta aiheuttivat esimerkiksi poikkeusolojen tuomat muutokset. Lähes joka neljännellä vastaajalla vaihtui työtehtävä tai työpaikka, useimmiten toiselle osastolle, teho-osastolle ja valvontaan, päivystykseen, näytteenottoon tai puhelinneuvontaan.

29 prosenttia koki uuteen tehtävään saamansa perehdytyksen huonoksi tai erittäin huonoksi.

Työturvallisuus vaarantunut

Puolet vastaajista koki myös työturvallisuutensa vaarantuneen silloin tällöin tai useammin koronaepidemian vuoksi. Lähes joka neljäs koki, että työturvallisuus vaarantui viikoittain tai useammin. Joka neljäs myös ilmoitti, että suojaimia oli liian vähän.

Keväästä on kyselyn vastaajille jäänyt se mielikuva, että monin paikoin ajateltiin poikkeuslain antavan oikeutuksen poiketa myös työsuojelu- ja työturvallisuusvelvoitteista.

— Vastuu kentällä työskentelevän henkilöstön työturvallisuudesta on otettava todesta. Näiden kaikkien asioiden tulee olla kunnossa: ohjeistus, koulutus ja perehdytys, suojaimet, tauot, työajat, riittävä henkilökunta, työterveys, oikeudet sairauslomiin, oikeudet vapaa-aikaan, oikeudet oman työn hallintaan, sanoo Sairaanhoitajaliiton kehittämispäällikkö Liisa Karhe.

Liiton puheenjohtaja Nina Hahtela puolestaan sanoo, että sairaanhoitajia ja heidän lähijohtajiaan on kuunneltava paremmin ja tuettava enemmän.

Leave a Reply