USS Nimitz utanför Oman på väg in i Persiska viken

Krigsrisken minskar i Mellanöstern – USA drar bort hangarfartyg från Persiska viken

USA:s försvarsministerium Pentagon har överraskande beordrat hem hangarfartyget Nimitz från Persiska viken. USS Nimitz är som bäst nära iranska farvatten där fartyget har hållits som en avskräckning mot eventuella attacker från Iran.

Den tillförordnade försvarsministern Christopher Miller motiverar bortdragandet med att det ska ses som en gest av avspänning på årsdagen av mordet på den iranska toppgeneralen Qasem Soleimani.

Soleimani dödades i en amerikansk missilattack på Bagdads flygplats och hans död utlöste landssorg i Iran och hot om vedergällning.

Överraskande beslut

Pentagons beslut var överraskande med tanke på att signalerna om iranska hämndattacker mot amerikanska mål i Irak har förstärkts på sistone, enligt amerikanska underrättelsekällor.

The New York Times skriver att Millers beslut väckte motstånd i de kretsar i Pentagon samt i Vita huset, som har förespråkat en hård linje gentemot Iran.

Iran har samtidigt meddelat att det börjar anrika uran med en halt på upp till 20 procent. Iran meddelade om sitt beslut att bryta mot det internationella avtalet om landets kärnprogram, till FN:s atomenergiorganisation IAEA.

Iranierna har tidigare understrukit att kärnvapen kräver en uranhalt på 90 procent och att anrikningen inte ett är ett försök att utveckla kärnvapen utan sker enbart för fredliga ändamål.

Iran beslöt att återuppta urananrikning efter att USA:s president Donald Trump drog sig ur avtalet om landets kärnvapen och relationerna mellan länderna urartade i en hotfull riktning.

Ses också som motreaktion

Det senaste anrikningsbeslutet ses också som en motreaktion på mordet på en iransk kärnfysiker som Iran anklagar Israel för.

Qasem Soleimani dödades i en amerikansk missilattack på Bagdads flygplats för ett år sedan
Qasem Soleimani dödades i en amerikansk missilattack på Bagdads flygplats för ett år sedan. Bild: Rex Features/All Over Press

Försvarsminister Miller ansåg att bortdragandet av Nimitz skulle röja undan vad många mer hårdföra politiska och militära ledare i Iran ser som en amerikansk provokation.

Generalen Kenneth McKenzie som för befäl över USA:s styrkor i Mellanöstern, hade begärt att Nimitz och åtföljande fartyg skulle få stanna kvar i Persiska viken.

“Sänder motstridiga signaler”

Beslutet välkomnas av analytiker och politiker som förespråkar en militär avspänning mellan USA och Iran, inför den blivande presidenten Joe Bidens tillträde.

En del kritiker anser däremot att det sänder motstridiga signaler då man väl hade gått in för styrkedemonstrationer gentemot Iran.

De ser beslutet som ytterligare ett tecken på hur oerfaren den politiska ledningen i Pentagon är, efter att Trump ersatte försvarsminister Mark Esper och flera av hans närmaste medarbetare med den förre terrorismexperten Miller och flera andra oerfarna, men lojala Trump-anhängare.

– Det här sänder i bästa fall motstridiga signaler till Iran och minskar våra alternativ vid exakt fel tidpunkt. Det ifrågasätter vad administrationens strategi egentligen är, säger den förre högt uppsatta Pentagontjänstemannen Matthew Spence.

Leave a Reply