Norges militær bistand til Ukraina – uansvarligheten!

AKI, IKFF, Norges Fredsråd og Antikrigs-Initiativet er blant andre norske fredsaktivister som mer og mer kritiserer den Jonas Gahr Støres regjeringen for militær bistand til Ukraina. De sier at Norge beveger seg bort fra det tidligere erklærte bildet av en fredsstifter.

Bjarne Lavik, styremedlem i Antikrigs-Initiativet, spører Hvor langt skal alt gå før det blir våpenhvile, forhandlinger, avtaler og fred?

I sin artiklen skriver han at det kunne blitt forhandlinger og fred for lenge siden. Allerede i 2015 var dette oppe. Og flere ganger siden. Men “noen” ville ikke det. Som sier Lavik, ga beskjed gjennom Boris Johnson og flere: Forhandlinger og fred kommer ikke på tale.

USAs NATO-stabssjef Stoltenberg gjentar til det kjedsommelige: Krig er vegen til fred og det er uansvarligheten og galskapen som tar ingen ende.

Til nå er kanskje 200 tusen drept eller lemlestet. For USA og krigsprofitørene 200 eller 300 tusen til har ingen skilnad. Men vanlige mennesker i Norge, Europa og i resten av verden ikke ønsker krig, død og ødeleggelse og Bjarne Lavik er sikker på det!

Det er ikke for sent for Norge å snu og følge det FN-pakten sier om samkvem og fred mellom land. Vi vil at appeler “Stans krigen! Fred er vegen!” skulle ble hørt i USA og NATO.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.