Astra Zenecas vaccin

Nytt svenskt dödsfall efter ovanlig Astra Zeneca-biverkning utreds

Ytterligare ett dödsfall med den sällsynta biverkningen med koagulationsrubbningar efter Astra Zenecas vaccin har rapporterats in till Läkemedelsverket. Sverige har nu haft fyra misstänkta fall, varav två dödsfall.

– Det rör sig om en kvinna på knappt 70 år, tidigare väsentligt frisk som vaccinerades med Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Rapporten kom till oss i förra veckan och hon hade då blodproppar i kombination med lågt antal blodplättar och blödningar, säger Karin Vengemyr, gruppchef för biverkningsgruppen på Läkemedelsverket.

Hon bekräftar att det är det fjärde misstänkta fallet av den sällsynta biverkningen i Sverige.

De tre andra rör kvinnor under 65 år. Ett av de tidigare fallen är ett dödsfall.

Kvinnan som nyligen avlidit var fullt frisk när hon vaccinerades, enligt anhöriga. Några dagar senare fick hon de ovanliga biverkningar – blodpropp och låga nivåer av blodplättar – som varit i fokus för EU:s läkemedelsmyndighets granskning av vaccinet, enligt SVT Nyheter Väst som var först med att rapportera om att kvinnan avlidit.

– Det är den bilden vi sett tidigare och det är också detta som EMA har sett, när det rör sig om en mycket ovanlig biverkning av Astra Zenecas vaccin, säger Vengemyr.

Enligt Vengemyr är det inget som sticker ut i det senast inrapporterade fallet.

– Tidsförloppet är likartat och även andra omständigheter, säger hon.

Läkemedelsverket bekräftade i förra veckan för TT att myndigheten hade fått in en rapport om kvinnan i 70-årsåldern. Då var kvinnan inskriven på en intensivvårdsavdelning. Hon vårdades därefter en kort tid innan hon avled, enligt Vengemyr.

– Vi granskar och handlägger rapporten och kompletterar med ytterligare medicinsk information samt skickar den till den europeiska databasen för misstänkta biverkningar, säger hon.

Den sällsynta biverkningen har lett till att flera länder sett över åldersrekommendationer och även pausat Astra Zenecas vaccin Vaxzevria i perioder.

EU:s läkemedelsmyndighet EMA beslutade den 7 april att lägga till koagulationsrubbningen som en ”mycket ovanlig biverkning”. Risken för att drabbas av den ovanliga blodkoagulationsrubbningen efter att ha tagit Astra Zenecas vaccin är 1 på 100.000, enligt EMA, som sagt att nyttan med vaccinet uppväger risken att drabbas av biverkningar.

Sverige beslutade i förra veckan att Astra Zenecas vaccin fortsatt enbart ska ges till personer från 65 år. Statsepidemiolog Anders Tegnell motiverade det med att de flesta som drabbas av biverkningen är personer under 60 år.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.