President Niinistö betonade temat tillsammans i sitt tal inför riksmötets öppnande

President Niinistö öppnade riksmötet inför tom sal: “Tillsammans klarar vi oss, det är säkert”

Finlands president Sauli Niinistö öppnade riksmötet inför en nära heltom riksdag. Han inledde sitt tal med att blicka tillbaka till motsvarande tal ifjol – hur lite man då visste om den kommande pandemin – och avrundade med “lärorik berättelse” om upproret vid Capitolium i USA.

Niinistö tog också upp det världspolitiska läget, med både oroväckande tongångar i Ryssland och positiv utveckling med USA:s nya president, samt samarbetet i den arktiska regionen.

Han höll sitt tal inför en tom sal med undantag av talmannen, Centerns Anu Vehviläinen som närvarade.

“Vad lite vi visste då”

Inte helt oväntat inledde Niinistö med coronaläget och närmare bestämt med att blicka tillbaka.

– När jag för ett år sedan vid samma tillfälle talade om coronaviruset kunde jag bara försiktigt konstatera att en möjlig pandemi inte kan uteslutas. Vad lite vi visste då, sa Niinistö.

När det nu inte längre råder brist på information har den stora mängden information enligt presidenten lett till ett “aldrig tidigare skådat internationellt samarbete inom såväl vetenskapen som inom hälso- och sjukvården”.

– På politisk nivå har man inte lyckats lika väl, tillade Niinistö och blickade mot kameran.

Han noterade att informationen om coronaviruset också delvis är motsägelsefull och skapar förvirring.

– Därför är det inte konstigt att med lika stor säkerhet som vissa kräver ytterligare begränsningar, vill andra att även att de gällande begränsningarna ska hävas. Det finns all anledning att diskutera alternativen, men vi får inte glömma det gemensamma målet.

För att avrunda den första delen av talet konstaterade Niinistö att Finland har klarat av coronapandemin förhållandevis bra och uppmuntrade var och en att orka fortsätta bära ansvar för arbetet mot epidemin.

– I sista hand sitter det yttersta svaret väl mellan öronen, hos var och en av oss. I vår egen vardag. Att begränsa det normala livet blir jobbigt och tungt när begränsningarna drar ut på tiden. Men det är ännu jobbigare och tyngre att bli sjuk eller att förlora en närstående. Var och en av oss måste fortfarande orka bära sin del av ansvaret.

– Ärade riksdagsledamöter, det exempel ni föregår med har stor kraft. Låt oss hålla fast vid detta budskap om gemensamt ansvar även då meningarna går isär. Endast tillsammans klarar vi av detta, sa Niinistö.

Världspolitikens svängar

Liksom i sitt nyårstal noterade Niinistö att världspolitiken nu befinner sig i en ny vändpunkt med stormaktsrelationer som söker ny balans.

– Ännu vet vi inte hur bitarna kommer att falla på plats. Men det som är säkert är att vi måste vara vaksamma i vår utrikespolitik. Vi måste värna om Finlands ställning mitt i förändringen, sa Niinistö.

– Vi har noggrant och med oro följt den senaste tidens händelser i Ryssland. De har fördömts om och om igen, både i Finland och i Europa. Med all anledning. Senast i går fick vi ytterligare en anledning. Men ensidiga deklarationer räcker inte. Det gäller också att söka metoder för att åstadkomma önskad förändring, sa Niinistö.

Niinistö hänvisade till den aktuella situationen i Ryssland som gäller oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj och lyfte fram hur viktigt det är med dialog med “särskilt med dem vi är mest oeniga med”. Han sa också att en dialog inte innebär att göra avkall på de egna åsikterna.

Också något positivt på världsarenan

Som positiva trender inom världspolitiken lyfte Niinistö fram förlängningen med fem år av avtalet mellan USA och Ryssland gällande kärnvapenkontroll.

– Men det faktum att åtminstone ett av avtalen mellan de två största kärnvapenmakterna fortsätter att gälla ger hopp om att nya förhandlingar ska kunna inledas, sa Niinistö.

Vidare noterade Niinistö lovande signaler från Washington DC där den nyinstallerade presidenten Joe Biden har återanslutit USA till Parisavtalet.

Niinistö lyfte också fram vikten av det arktiska samarbetet.

– En minskning av sot- och metanutsläppen skulle ge omedelbara resultat i kampen mot klimatförändringen. Att röja det radioaktiva avfall som finns på Ishavets botten skulle förbättra kärnsäkerheten, sa presidenten.

Oro över Europa

Niinistö återkopplade till temat tillsammans också när det gäller Europa. Ensamma är de europeiska länderna svagare än tillsammans och eniga.

– Därför oroar jag mig för vad den pågående coronakrisen med sina destruktiva gräl om vacciner kommer att göra med Europa. När Storbritannien samtidigt slutgiltigt har lämnat Europeiska unionen och ledningen i Tyskland snart kommer att bytas, söker man nu också en ny maktbalans inom Europa. Vi får hoppas att det snart blir ordning i leden. Ett svagt exempel har få följare, sa Niinistö.

Avslutningsvis “tufft” exempel från Capitolium

Niinistö avslutade sitt tal med att hänvisa till upproret vid kongressen i Washington i mitten av januari, och närmare bestämt ett fotografi som spridits i globala medier av en man som bar talmannens talarstol under armen med “ett förvirrat leende på läpparna”.

– Mannen, en fembarnspappa, hade rest en lång väg för att uttrycka sin åsikt. När han stängde hemdörren bakom sig kunde han knappast föreställa sig att hans frånvaro skulle bli mycket långvarig. När han poserade för fotografiet verkade han inte förstå att han deltog i ett uppror och därmed förstörde sitt eget och sin familjs liv, sa Niinistö.

Niinistö kallade det en tuff men lärorik berättelse.

– Här räcker det inte att försvara sig med att det handlade om ett ögonblicks eufori eller om en känsla av att följa med strömmen som en bland många, i en grupp eller som en eftertrupp. Att mannen lät sig bli provocerad räcker inte heller som försvar, sa Niinistö.

– Man måste själv kunna stanna upp, ens för en stund, för att tänka efter. För att fråga sig själv: Vad är det egentligen jag är med om just nu?

Enligt Niinistö handlar lärdomen inte bara om politisk verksamhet utan om gängbildning och grupperingar på sociala medier eller i kamratkretsen.

– När den ena uppviglar den andra leder vägen från förtal eller förakt till hat och i värsta fall till våld.

Niinistö noterade att inte heller Finland är immunt mot denna fara och att spiralen av uppvigling och fanatism måste brytas genast i början.

– Det gäller att tänka själv. Då finns det inte rum för uppvigling till hat och våld. Då leder exemplets makt mot det bättre, sa Niinistö och förklarade riksmötet 2021 öppnat.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.