Svensk minister slår alarm om krise i nordisk samarbeid

– Jeg er urolig. Det her må vi ta tak i nå, sier Hallberg, som også er ansvarlig for det nordiske samarbeidet, til nyhetsbyrået TT.

Hun peker på at samarbeidet har fått hard medfart på grunn av koronapandemien og de ulike landenes håndtering av den.

– Vi har tatt den stabiliteten vi har hatt i Norden, for gitt, og så står det plutselig soldater ved grensen mot Norge. Det er veldig dramatisk. Vi har jobbet for at grensene ikke skal merkes i hverdagen, og nå er grensene så tydelige at man blir veldig bekymret, sier Hallberg.

Aftenposten har tidligere fortalt om hvordan svenske beredningsmyndigheter ble overrumplet da Norge stengte ned grensen mot nabolandet og satte ut soldater langs grensen, noe som ikke hadde skjedd siden unionsoppløsningen i 1905.

Ministeren fra Socialdemokraterna tror håndteringen av koronakrisen også kan føre til motsetninger mellom befolkningen i de ulike landene i Norden.

– Det setter spor framover, og her har vi i regjeringene et veldig stort ansvar, sier Hallberg.

– Man behandler andre lands borgere som en større risiko enn egne borgere, sier Haarder. Han stiller spørsmål ved grensestenging som metode for å begrense smittespredningen. Han etterlyser bedre samarbeid og vil ha felles beredskapskontakter og mer hjelp på tvers av grensene.

– Vi ble alle overrasket over hvor vanskelig vi hadde for å kommunisere før vi traff beslutninger, sier Haarder, som leder det nordiske grensehinderrådet.

Forsvarer norsk linje

Finansminister Jan Tore Sanner (H), som er den norske regjeringens minister for nordisk samarbeid, mener på sin side at stengte grenser har vært nødvendig for å få koronasmitten under kontroll.

Så langt har regjeringen kun åpnet for reiser til og fra tre regioner i det sørlige Sverige.

– Sverige har valgt en litt annen strategi enn Norge og har hatt mer omfattende smitteutbrudd enn vi har hatt. Etter hvert som også Sverige får ned smittespredningen, vil vi kunne åpne grensene også mot resten av Sverige, sier Sanner i en skriftlig uttalelse til NTB.

Han sier han opplever forståelse og respekt for landenes ulike beslutninger.

– Vi er enige om behovet for å evaluere og lære når krisen er over. Jeg har tro på at Norden som region og det nordiske samarbeidet vil komme styrket ut av krisen, sier han.

Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod skriver i en epost til det svenske nyhetsbyrået TT at det er vanskelig å finne noen naboland der det bilaterale forholdet ikke er påvirket av koronakrisen. Han beklager at det nordiske samarbeidet har blitt dårligere, men håper det snart kan gå tilbake til normalen

– Ny utvikling

Norden-forsker Johan Strang ved universitet i Helsingfors mener det er en ny utvikling at man reagerer på en krise med å stenge grensene.

– Den naturlige refleksen for 20 år siden hadde vært at nå skal vi løse dette sammen. Siden flyktningkrisen i 2015 har universalløsningen på ethvert politisk problem blitt å stenge grensene. Det er ett eller annet som har skjedd, sier han og peker på mer nasjonalistiske holdninger.

– Koronakrisen er et symptom på at alt ikke er bra i samarbeidet, mener Strang. Hans hypotese er at de som styrer, ser på Norden mer som et salgsargument enn som et fellesskap.

– De har blitt mye mer interessert i Norden som varemerke. Det har tatt oppmerksomheten bort fra å ta hånd om hverdagssamarbeidet, sier forskeren.

1 Comment


Leave a Reply