President Donald Trump har valt att genomföra ytterligare en truppreträtt från Afghanistan. Beslutet har väckt kritik i Washington och oro inom Nato.

President Donald Trumps beslut att drastiskt minska den amerikanska truppnärvaron i Afghanistan är inte i sig överraskande. Trump har upprepade gånger lovat kalla hem de amerikanska soldaterna och det avtal som hans administration förhandlat fram med talibangerillan öppnar vägen för att göra det. Men reträtten är inte populär inom denContinue Reading