Distriktet Lachin som ligger mellan Armenien och Nagorno-Karabakh, var det tredje och sista området som överläts till Azerbajdzjan

Armenien har överlämnat Lachin, det tredje och sista området till Azerbajdzjan, så som man kom överens om i fredsavtalet om enklaven Nagorno-Karabakh. Distriktet Lachin ligger i en landkorridor mellan Armenien och Nagorno-Karabakh, där ryska soldater hädanefter övervakar säkerheten. Armenien hade tidigare överlåtit två andra distrikt som bägge ligger utanför enklavenContinue Reading