Finland inte för en tillräcklig diskussion om jatkplansaffärerna, trots att det är den största affären i Finlands historia.

Vem får ha en åsikt om jaktplansaffären? Försvarsministeriet har informationsmonopol och man uppfattas som förrädare

Den generation som föds på 2040-talet kommer fortfarande att betala för det jaktplansköp som görs i år. Inför Finlands största affär någonsin diskuteras nästan ingenting. Kan man låta bli att diskutera så omfattande beslut och vem får egentligen höras?

Problemet är att Försvarsministeriet har ett kunskaps- och informationsmonopol. Det är klart att några detaljer måste vara sekretessbelagda, då det gäller jaktplan. Men det finns också information om kostnader, och beräkningar som borde vara offentliga. Det är skattebetalarnas pengar som man ska använda.

Den här veckan påpekade statens revisionsverk, HX-projektet, alltså de experter vid Försvarsministeriet som håller i anskaffningsprocessen, borde redovisa öppet för riksdagen hur stor osäkerheten är kring kostnaderna.

Det handlar framför allt om kostnaderna för att upprätthålla planen under hela livscykeln, som kan vara 40 år.

Det betyder att den generation som föds på 2040-talet fortfarande kommer att betala för det beslut som görs nu.

Det är viktigt att alla som är intresserade får delta i debatten, inte bara experterna.

1 Comment


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.